Kemisk riddare (t.h)    ca 190 cm  papier-maché

Kemisk riddare  detalj

Ljuskänslig film  blyertsteckning på förstärkt textil  125 x 205 cm

Ett av de två rummen på Galleri PS

Pall, tratt, slang och kärl     blyertsteckning på papier-maché och sandspackel ca 50 cm hög

 Föreställningsvärld   blyertsteckningens delar hålls samman av knappnålar  77,5 x 35,5 cm

Föreställningsvärld   detalj

 Bära och färdas, färdas och bära   blyertsteckning på papier-maché och spackel

Pall, tratt, slang och kärl   detalj

Kemisk riddare   detalj